e-mail: biuro@zee.org.pl

   
 
Partnerzy
 

wiêcej»

 Zrzeszenie Ekspertów Ekologii

 
Cele
 
    Cele Zrzeszenia Ekspertów Ekologii
  • działanie na rzecz poprawy jakości środowiska,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
  • wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
  • promocja i popieranie zasad zrównoważonego rozwoju,
  • pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • ochrona gatunków chronionych fauny i flory,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej.

design by EKOPROJEKT Copyright 2014 ZEE