e-mail: biuro@zee.org.pl

   
 
Partnerzy
 

wiêcej»

 Zrzeszenie Ekspertów Ekologii

 
O nas
 

Stowarzyszenie Zrzeszenie Ekspertów Ekologii jest organizacją pozarządową, która powstała jako odpowiedź na potrzeby gospodarki w zakresie aktywnego propagowania wiedzy ekologicznej w przedsiębiorstwach oraz organizacjach samorządowych oraz wszechstronnego propagowanie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promowanie w Polsce i w Europie proekologicznych zachowań organizacji oraz pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poprzez innowacyjne spojrzenie na zagadnienia Stowarzyszenie jest merytorycznym partnerem organizacji samorządowych, oraz przedsiębiorstw, dla których wsparcie proekologiczne przyczynia się do ciągłego rozwoju.


design by EKOPROJEKT Copyright 2014 ZEE