e-mail: biuro@zee.org.pl

   
 
Partnerzy
 

wiêcej»

Zrzeszenie Ekspertów Ekologii

 
Realizacje
 

W związku z realizacją projektu pt.: "Utworzenie Śląskiego Klastra Gospodarki Odpadami" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R). Innowacje i przedsiębiorczość. Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, Zrzeszenie Ekspertów Ekologii podaje do informacji publicznej:

Projekt wspłófinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
design by EKOPROJEKT Copyright 2014 ZEE